2011, ജനുവരി 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

നാലുവരിപ്പാത


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Raghunath.O പറഞ്ഞു...

nannaayittundu

RAJEEV Rajdeep പറഞ്ഞു...

ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മലയാള കവിതയും
ഒരു മലയാള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയും
കേടു വരുത്തും ....കുറച്ച്..